Avís legal i política de privacitat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB IDOH MODULAR

 

Idoh Modular, S.L. (Des d’ara Idoh Modular) amb domicili a Polígon Industrial Passeig Manresa, 19 Àtic 08201 Sabadell, Barcelona i amb CIF B02991594, posa a disposició al seu lloc web www.idohmodular.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Idoh Modular per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web www.idohmodular.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

Idoh Modular, S.L.

L’accés a la pàgina web de Idoh Modular implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. La utilització de la pàgina web de Idoh Modular no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en www.idohmodular.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.

Expressament Idoh Modular prohibeix els següents:

1.1.1. Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través d’ell mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Idoh Modular o a tercers.

1.1.2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing”)

1.2. Idoh Modular podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula cinquena)

 

SEGONA – CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Idoh Modular utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Idoh Modular únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Idoh Modular es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

 

TERCERA – DRETS D’AUTOR I MARCA

Idoh Modular informa que el lloc web www.idohmodular.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Idoh Modular. Idoh Modular utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

 

QUARTA – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

CINQUENA

En cas que qualsevol clàusula de el present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Idoh Modular podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Idoh Modular.

 

LOGO IDOH MODULAR SABADELL BARCELONA

CONTACTA'NS

Adreça

Passeig Manresa, 19 Àtic 
08201 Sabadell, Barcelona

Email

Telèfono

+ 34 649 47 68 33